Issues with the letter A date of last edit: 01/05/2005
A below pellet // pellet BMC Thrace pg. 183, 15; McClean 4057 4057.jpg (24422 bytes)
A // amphora BMC Thrace pg. 183, 16  
A below pellet // strung bow below pellet BMC Thrace pg. 184, 17 6353.jpg (16679 bytes)12347.jpg (40692 bytes)
A below pellet // bunch of grapes BMC Thrace pg. 184, 18; Weber 2434; McClean 4088; Dewing 3104 sg1603.jpg (23792 bytes)00548q00.jpg (28750 bytes)
A above pellet // scallop shell BMC Thrace pg. 184, 19; Weber 2435 98764.jpg (29339 bytes)
A below pellet // flower BMC Thrace pg. 184, 20; SNG Copenhagen 841 SNGCop_841.jpg (15283 bytes)
A below pellet / club beside pellet   98759.jpg (17346 bytes)11840.jpg (60871 bytes)
A below pellet // star McClean 4086-4087; SNG Copenhagen 840; SNG Lockett 1185 4086.jpg (43253 bytes)1185.jpg (14260 bytes)
Pellet // A on raised quarter // star SNG Fitzwilliam 463 0463.jpg (20373 bytes)
A above pellet // MA on raised quarter // bipenis  McClean 4109 4109.jpg (39919 bytes)
A below pellet // plow   98744.jpg (23695 bytes)
A // lizard   6346.jpg (14957 bytes)
A below pellet // helmet(?) SNG Dreer 111